ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOTHERAPIE

 1. Aanmelden
  Bij uw aanmelding vragen wij uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer), uw verzekering en – indien van toepassing – de verwijsbrief van uw (huis)arts. Wij zijn verplicht om uw Burgerservicenummer in onze administratie te verwerken.
 2. Eerste bezoek 
  U wordt verzocht om uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort), een handdoek en een laken of badhanddoek mee te nemen tijdens uw eerste bezoek. 
 3. Eerste behandeling
  Bij de eerste behandeling staat uw hulpvraag centraal, op basis van uw verwachtingen wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken.
 4. Afmelden 
  Bij verhindering vragen wij u de afspraak – indien mogelijk – 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Wanneer de afspraak niet tijdig wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 5. Parkeren 
  Hou bij het parkeren van uw auto, fiets of ander vervoermiddel rekening mee dat u dit in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen voor of naast de praktijk doet. Parkeren is op eigen risico.
 6. Waardevolle spullen 
  Laat geen waardevolle eigendommen achter in de wachtkamer. Fytaal Zeeland is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 7. Niet roken 
  Roken, drugs en het gebruik van alcohol is in het gehele centrum niet toegestaan.
 8. Calamiteiten 
  Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen op van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie.
 9. Hygiëne 
  Voor trainingen en behandelingen met de fysiotherapeut wordt u verzocht uw eigen handdoek mee te nemen. Draag tijdens het trainen makkelijke kleding, bij voorkeur sportkleding. Schone sportschoenen zijn verplicht. Wij verwachten van dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Na gebruik van apparatuur alles schoon achterlaten.
 10. Huisdieren 
  Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de praktijk.
 11. Vergoeding 
  Bent u aanvullend verzekerd, dan wordt fysiotherapie en manuele therapie vergoed. Bekijk vóór uw eerste bezoek de polisvoorwaarden om zeker te weten of en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Alleen bij een chronische indicatie (volgens de ‘chronische lijst’) wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De leefstijlbegeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Fytaal Zeeland is niet verantwoordelijk voor de vergoeding.
 12. Betaling 
  Indien u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u een factuur gestuurd via de e-mail (of via de post). De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De facturen worden in de eerste week van de nieuwe maand verstuurd naar het bij ons bekende (e-mail)adres van de cliënt. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fytaal Zeeland gerechtigd de deelnemer toegang tot de afspraak te weigeren totdat de betaling binnen is. 
 13. Beëindigen behandeling
  Wat betreft fysiotherapie zal na beëindiging van uw behandeling een onafhankelijk bureau u een vragenlijst mailen waarin u uw mening kunt geven over onze zorgverlening. Dit zijn wij verplicht en aan de hand hiervan kunnen wij onze zorg aan u nog verder verbeteren. Wij zullen toestemming aan u vragen via onze behandelingsovereenkomst.
 14. KNGF
  Fytaal Zeeland is aangesloten bij het KNGF (koninklijke Nederlandse genootschap voor Fysiotherapie) en handelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze beroepsvereniging.
 15. Klachtenregeling
  Indien u niet tevreden bent of een klacht hebt over uw therapeut en zijn/haar behandeling, meld dit dan aan één van de leden van Fytaal Zeeland. Uw klacht zal conform de richtlijnen van het KNGF worden behandeld.
 16. Medische fitness
  Wanneer u zich heeft aangemeld voor de medische fitness gaat u een abonnement aan waarbij u maandelijks een factuur ontvangt van de voorgaande maand, dit is een vast afgesproken bedrag. Indien u vanwege een medische reden (gedeeltelijk) niet heeft kunnen trainen zal het abonnement tijdelijk worden bevroren en wordt het maandbedrag berekend n.a.v. het aantal trainingen dat u wel in staat was te komen in die maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.